குட்டி செந்தில் கணேஷ் மற்றும் ராஜலட்சுமி பாடும் ஏய் சின்ன மச்சான் பாடல் | Semma performance ma

குட்டி செந்தில் கணேஷ் மற்றும் ராஜலட்சுமி பாடும் ஏய் சின்ன மச்சான் பாடல் :

செந்தில் கணேஷ் மற்றும் ராஜலட்சுமி பாடிய ஏய் சின்ன மச்சான் பாடல் நாம் அனைவரும் அறிந்ததே. இன்று “மண்ணுக்கேத்த ராகம் கலைக்குழு” வை சார்ந்த இரண்டு சின்ன குழந்தைகள் அந்த பாடலை உங்களுக்காக பாடி அசத்துகின்றனர். அந்த அழகிய பாடலை இந்த பிஞ்சுகளின் மொழியில், கிராமிய ராகத்தில், மெய் மறக்கும் இசையில் கேட்க ஆணந்தம் பொங்குகின்றது. இந்த காணொளி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால், காணொளியில் உள்ள நம்பரை தொடர்பு கொண்டு உங்கள் நிகழ்ச்சிகளை புக் செய்து கொள்ளலாம். காணொளி கீழே உள்ளது. பார்த்து உங்கள் கருத்துக்களை சொல்லுங்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *